Anastazy Rodziewicz

Anastazy Rodziewicz – Płk WP w st. sp. syn Piotra i Joanny Chaińskiej z domu Żłobicka urodził się 14 września 1923 r w Aleksandrówce na Wołyniu. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Michnie, Hubinie, Boremlu i Łucku. W 1939 roku ukończył I klasę Gimnazjum w Łucku. W czasie okupacji sowieckiej i później niemieckiej pracował u rodziców.
W lipcu 1943 roku po spaleniu Aleksandrówki przez bandy UPA, przeniósł się do Skurcza. Bierze udział w polskiej samoobronie w Skurczu i później w Antonówce. W marcu 1944 roku powołany do Wojska Polskiego. W Riazaniu i następnie w Chełmie Lubelskim ukończył Oficerską Szkołę Artylerii. Bierze udział w walkach o Wał Pomorski. Szczecin i Berlin. Po wojnie brał udział w likwidacji band UPA na Rzeszowszczyźnie. Służy w jednostkach wojskowych na terenie kraju. W latach 1957-1967 pracuje w Studium Wojskowym na Politechnice Gdańskiej. Jest magistrem historii.
Swoje dzieje-dzieciństwo, młodość i służbę wojskową – bogate w dramatyczne wydarzenia z czasów wojny a także z lat powojennych opisał w książce pt „Utracona ziemia” Żonaty z Jadwigą z domu Pyka ma synów Janusza i Ireneusza oraz cztery wnuczki: Alicję, Joannę, Martę i Monikę. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.