Antoni Rodziewicz-Bielewicz

antoni

Antoni Rodziewicz-Bielewicz urodził się 17 VII 1870 roku w Iłukszcie (Kurlandia ), gdzie uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Wilnie w 1890 roku, wstąpił na Wydział Mechaniczny Instytutu Technologicznego w Petersburgu. Po uzyskaniu stopnia inżyniera technologa (1895) rozpoczyna pracę zawodową w Bałtyckiej Fabryce Budowy Okrętów. W roku 1897 wyjeżdża do Duisburga (Niemcy) podejmując pracę konstruktora. Działalność pedagogiczną rozpoczął inż. Rodziewicz jako nauczyciel geometrii wykreślnej i rysunku technicznego w Wyższej Szkole Górniczej w Jekaterynosławiu w roku 1889.W roku 1911 inż. Rodziewicz otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego w nowoutworzonym Instytucie Politechnicznym w Nowoczerkasku, który byt w istocie Politechniką przeniesioną z Warszawy. Prof. Rodziewicz objął Katedrę Technologii Mechchanicznej gdzie rozwinął dział maszyn hutniczych oraz wykładał przedmiot „maszyny górnicze”. W Instytucie Politechnicznym był dwukrotnie dziekanem Wydziału Górniczego, a 1916 otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. W burzliwym roku 1918 prof. Rodziewicz przedostał się do Rygi, gdzie na Uniwersytecie Łotewskim prowadził wykłady jako profesor kontraktowy. W roku 1921 rozpoczął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zorganizował od podstaw swoją katedrę. W krótkim czasie przekonał swoich kolegów i władze, że w Akademii Górniczej należy powołać do życia wydział hutniczy. 11X19 prof. Antoni Rodziewicz-Bielewicz otrzymał nominację na profesora zwyczajnego mechaniki hutniczej, a 18 IX 1921 roku został wybrany na pierwszego dziekana i organizatora Wydzialu Hutniczego. Funkcję dziekana pełnił do śmierci, która nastąpiła w Krakowie 9 X 1923 roku. Opublikował około 20 prac z walcownictwa, które były licznie cytowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prof. Antoni Rozdziewicz-Bilewicz był wybitnym specjalistą w zakresie walcownictwa a jego autorytet był uznawany przez całą metalurgię europejską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.