Danuta Rodziewicz

danuta

Danuta Rodziewicz, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Od września 1997r. dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie. Autorka szeregu publikacji z dziedziny oświaty np. Skrypt: Epika w nowej koncepcji kształcenia literackiego w programie szkoły podstawowej i średniej. Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej 1.1 cz. l Uniwersytet Szczeciński 1989.

O potrzebie biografii pisarzy w nauczaniu literatury”. Oświata i Wychowanie nr 3, 1989;
O wyższy poziom kultury literackiej absolwentów szkół średnich”, Dydaktyka Literatury,
Zielona Góra, Rewolucyjna zmiana strategii edukacyjnej. „Dialogi” 1996 nr 4
Nowa matura. O kompetencjach kluczowych „Dialogi” 1996 ,Rzecz w strategii, czyli jak
wdrażać nową koncepcję systemu doskonalenia nauczycieli w województwie szczecińskim?
Refleksje. 1996

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.