Dzień flagi do poprawki


Inicjatywę ustawodawczą senatorów PO w w/w sprawie należy potraktować bardziej humorystycznie niż poważnie. Podpisany przez 19 senatorów PO projekt zmian w ustawie o naszych symbolach narodowych świadczy przede wszystkim o braku ich wiedzy o pochodzeniu i symbolice naszych barw narodowych, po prostu ich ośmiesza. Zawarte w uzasadnieniu projektu informacje o są wręcz skandaliczne. Ta uwaga dotyczy genezy naszych barw narodowych, jak też historii naszego herbu, mylnie zwanego w Konstytucji godłem.
Uważam za hańbiące autorów inicjatywy twierdzenie jakoby :..flaga w ustawie i Konstytucji, określona jako barwy narodowe, wywodzi się z barw Orła Białego. Uchwałą Sejmu wprowadzono ją do państwowości polskiej dopiero w 1831 roku.
To zdanie fałszujące prawdę historyczną powołuje się na uchwałę Sejmu Królestwa Polskiego podjętą w dniu 7 lutego 1831 roku. Mówi ona jednak o dwóch herbach a nie o jednym.
Dedykuję więc Panom senatorom jej treść, aby na pamięć nauczyli się tego jednego jedynego zdania, które legło u podstaw naszych barw narodowych.
Brzmiało ono : kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego to jest kolor biały i czerwony.
Przykre, że tego zdania nie uczą w szkołach. Nie ma obligatoryjnego nakazu nauczenia tego zdania na pamięć tak jak zwrotek naszego hymnu narodowego
Drugim przekłamaniem jest też zdanie : …w ponad tysiącletniej historii Polski, to Orzeł Biały symbolizował polską państwowość.
To ewidentne kłamstwo muszę oprotestować, ukazując prawdę o genezie naszych barw narodowych. Postaram się ją przedstawić w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich, także dla senatorów
Historycy i weksylolodzy są zgodni, że to podczas koronacji w 1295 roku Przemysława II na Króla Polski herb dynastii piastowskiej Orzeł Biały na czerwonym tle stał się herbem państwowym.
Kiedy w wyniku unii w Krewie /1385/ nastąpiło połączenie się Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim i królem tego wspólnego państwa został Władysław Jagiełło, to nowe państwo trzeba było zaznaczyć w nowym herbie.
Odtąd przez ponad 600 lat tym herbem będzie czterodzielna czerwona tarcza herbowa na której przemiennie znajdowały się Orzeł Biały i biała Litewska Pogoń.
W tym herbie Orzeł Biały symbolizował już tylko jedną część wspólnego państwa -Królestwo Polskie zwane inaczej Koroną. Pojawiające się gdzie nie gdzie informacje jakoby ten herb zaistniał dopiero w wyniku Unii Lubelskiej /1569/ są wierutną bzdurą. Kancelaria królewska już od czasów Jagiełły pieczętowała wszystkie dokumenty tym czterodzielnym herbem.

Warto wiedzieć , że prawie przez 100 lat w dolnej części tego herbu znajdowały się herby Wielkopolski i ziemi kujawsko-pomorskiej. Przykre, że ta wiedza nie jest tam powszechna właśnie teraz w 450 rocznicę Unii Lubelskiej.
Zawartą w uzasadnieniu projektu uwagę ;…nie ma żadnego uzasadnienia logicznego i emocjonalnego, aby wyróżniać tylko jeden z symboli narodowych….
paradoksalnie podważają sami autorzy projektu ukazując swą niewiedzę i ignorancję właśnie teraz kiedy Dzień Flagi będzie obchodzony swą 15 rocznicę /20 lutego 2004 r/ Ten dzień miał nadrobić wielopokoleniową lukę w wiedzy o naszych barwach narodowych.Tak się składa, że także w tym roku będzie 15 rocznica naszego wejścia do Unii Europejskiej.
Warto więc Polakom przypomnieć, że nasze barwy narodowe symbolizuję największe dzieło naszych przodków- Tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Państwa utworzonego drogą pokojową , które przetrwało ponad 400 lat i wytworzyło nową jakość naszego państwa i narodu. Było ono jakby protoplastą dzisiejszej Unii Europejskiej z ta różnicą , że w tamtej Polacy i Litwini byli podmiotem , w tej zaś jesteśmy petentami.
Taka była idea edukacyjna Dnia Flagi.
Wiedza o pochodzeniu i symbolice naszych barw narodowych miała wzmocnić naszą dumę narodową, naszą tożsamość właśnie w Dniu Polonii i Polaków za Granicą obchodzonym także w dniu 2 maja.
Chociaż wszystkie trzy nasze symbole narodowe, Orzeł Biały, barwy narodowe, hymn narodowy są sobie równorzędne, to jednak mają inne znaczenie, co innego symbolizują i są inaczej stosowane.
Herb Orzeł Biały jest symbolem Królestwa Polskiego II i III Rzeczypospolitej o prawie 750-nej tradycji. Przypomina czasy Mieszka I i pozostałych władców dynastii piastowskiej. Przypomina czasy rozbicia dzielnicowego i trudy zjednoczenia Królestwa przez Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Jest on stosowany przede wszystkim w urzędach państwowych i frontonach domów w których się one znajdują. Wszystkie banknoty NBP jak i bilon są sygnowane orłem.
Hymn Mazurek Dąbrowskiego stał się naszym hymnem dopiero w dniu 26 lutego 1927 roku. Wcześniej nawet w czasach zaborów tę rolę pełniły pieśni „Boże coś Polskę” , Rota, „Pierwsza Brygada.” i szereg innych pieśni hymnicznych. Ten hymn mający przesłanie ponadczasowe odnosił się przede wszystkim do czasów napoleońskich. Ten hymn uświetniał wszystkie uroczystości państwowe jak też stosowany był przez wszystkich w różnego rodzaju wydarzeniach. W śpiewie jednoczył wszystkich Polaków.
Ustawa o Dniu Flagi nie deprecjonuje znaczenia pozostałych symboli. Ich stosowanie reguluje praktyczność. Na całym świecie to flaga jest tym symbolem odznaczającym jedno państwo od drugiego.
Projekt senatora Rulewskiego to przysłowiowe „zawracanie Wisły kijem” Może przyczynić się jedynie do rozwodnienia idei edukacyjnej Dnia Flagi.

 
Dzień flagi do poprawki – link z rp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.