Edmund Rodziewicz

Edmund Rodziewicz s. Mieczysława i Olgi z Kowalewskich, ur.28 X 1948r. w Wielotowie gmina Gubin. Ojciec, osadnik wojskowy pochodził z miejscowości Bohy (skąd wywodzi się cała gałąź) leżącą k. Szarkowszczyzny a mama Olga z Ninowa leżącą także na Kresach. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Lubsku a następnie studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze – kierunek wychowanie muzyczne. Od 1976 roku pracował w Państwowej Szkole Muzycznej w Gubinie jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych i gry na trąbce a w latach 1978-1989 pełnił funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej i Społecznego Ogniska Artystycznego w Gubinie. Założył: Gubińską Młodzieżową Orkiestrę Dętą, Dziecięcą Kapelę Podwórkową „Urwisy”, zespół muzyczny „Repryza” i rodzinny zespół wokalno-instrumentalny „Amigosi”. Gra w nim na trąbce i keyboardzie razem z córką Anną (vocal, flet poprzeczny) i synem Tomaszem (gitara).Wcześniej w zespole rodzinnym śpiewała również córka Monika. Dla w/w zespołów napisał własne utwory muzyczne, jest także kompozytorem „Hejnału Gubina” na 3 trąbki oraz autorem zbioru pt. „Gubin w piosence”. Był również dziennikarzem lokalnej gazety „Wiadomości Gąbińskie” oraz zamieszczał artykuły w Poradniku Muzycznym Ludowego Instytutu Muzycznego w Łodzi, dotyczące wydarzeń muzycznych.. Za całokształt swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz krzewienie kultury otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę resortową Zasłużony Działacz Kultury a także medal Zasłużony w rozwoju woj. zielonogórskiego. Obecnie na emeryturze prowadzi firmę „Usługi muzyczne”. Jego hobby to pszczelarstwo, wędkarstwo i oczywiście muzyka. edmund_01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.