Józef Rodziewicz

Józef
lekarz i autor prac weterynaryjnych, ur.ok. 1813r. w Wilnie zmarł w Niżnym Nowgrodzie w 1872r. Synowie: Henryk Bolesław (ur.1849) lekarz i autor internistycznych prac publikowanych po polsku, niemiecku i rosyjsku oraz Antoni (ur.1858r) lekarz wojskowy, który ukończył Cesarską Akademię Medyczno-Wojskową w Petersburgu. Józef studiował w latach 1832-1836 w Wilnie w Akademii Medyko-Chirurgicznej gdzie uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Całe życie spędził w Rosji pracując w guberni tambowskiej, w Besarabii, a także w guberniach północnych, środkowych i wschodnich. Był jednym z niewielu wówczas terenowych pracowników nauki i autorem licznych prac z dziedziny weterynarii i epidemiologii bydła publikowanych jako oddzielne publikacje lub jako artykuły w fachowych czasopismach Rosji – Zapiski Veterinarnoj Mediciny. Prace te nagradzano często medalami rosyjskimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.