Sprawozdanie ze spotkania z władzami Warszawy

Łuk Triumfalny w Warszawie
Sprawozdanie ze spotkania z władzami Warszawy w sprawie budowy Łuku Triumfalnego w Warszawie
W dniu 8 marca w siedzibie Urzędu miasta Stołecznego Warszawy spotkali się inicjatorzy budowy ŁUKU Triumfalnego Bitwy Warszawskiej  z pracownikami Biura Architektury i Panowania Przestrzennego oraz Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Naradę prowadził Wiceprezydent W-wy Pan Michał Olszewski. Reprezentowałem Rodowe Stowarzyszenie Rodziewiczów , kontynuatorkę działalności Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów. W swoim wystąpieniu zaakcentowałem rolę Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów które już 7 lat wcześniej wystąpiło do władz Warszawy  z tą propozycją. Była to realizacja uchwały VI Zjazdu naszego Rodu. Niestety był to czas zmarnowany i obecnie znajdujemy się w sytuacji początkowej. Wskazałem , że jest szansa na budowę tego łuku jeżeli szybko władze miasta wskażą kilka lokalizacji do zaakceptowanie przez mieszkańców Warszawy. Takim przykładem była budowa łuku triumfalnego w Bukareszcie. Był on budowany w latach 1934-1936r. Podczas spotkania zauważyłem, że wśród inicjatorów budowy: Towarzystwa Patriotycznego Fundacji Jana Pietrzaka, Towarzystwa Patriotycznego Serenissima poza nami,nie było chęci wspólnego działania, ustalenia jakiegoś programu szerszego rozpropagowania tej idei, tak aby objęła ona nie tylko posiadaczy Internetu. Pan Pietrzak niestety nie podtrzymał mojej wcześniejszej prośby o spotkanie, chociaż w swojej ulotce akcentował działanie ponad podziałami.
Nie bacząc na jego humory wskazałem na  bardzo duże zaangażowanie się Jego Towarzystwa w budowę Łuku mówiąc , ze jest ono najbardziej zaawansowane. Niestety nie spotkało się to z jakąkolwiek reakcją z jego strony.  Nie wyraził zainteresowania naszymi propozycjami. A mamy ich kilka i to bardzo istotnych :
Powinien zostać powołany Komitet Honorowy budowy ŁUKU. Pod apelem Towarzystwa
Patriotycznego podpisała się duża grupa Polaków o znanych nazwiskach. Wystarczy aby
wyrazili zgodę na swój udział w tym Komitecie.
Skład Komitetu nie powinien być zamknięty.
Powinien być także powołany Komitet Organizacyjny , gotowy na przejęcie roli inwestora zastępczego. Ponieważ Towarzystwo Patriotyczne zajmuje się różną działalnością,  utworzenie instytucji zajmującej się profesjonalnie budową jest pilną koniecznością.
Aby idea budowy Łuku triumfalnego objęła całe społeczeństwo powinny być zakładane lokalne Komitety Budowy Łuku.
Zbieranie funduszy winno odbywać się pod hasłem „Naród Sobie” .Darczyńcy winni być uhonorowani  w specjalnych księgach a nawet na tabliczkach widniejących w specjalnej sali.
W chwili obecnej dwie instytucje zbierają środki na budowę Łuku: Towarzystwo Patriotyczna Fundacja Jana Pietrzaka i Towarzystwo Patriotyczne Serenissima. Powinno być jedno konto.
Powinniśmy wystąpić o patronat medialny do wszystkich mediów, gdyż ta sprawa jest obojętne politycznie.
Podstawowym naszym zadaniem oprócz budowy Łuku jest zainspirowanie potomków naszych bohaterów z 1918 roku jak i z czasów legionowych o  poszukiwanie swych przodków i zgłaszanie ich w naszym Stowarzyszeniu.
Mam nadzieję na wspólne działanie wszystkich zainteresowanych, zaangażowanych w realizację tej idei.
Leszek Rodziewicz
Honorowy Prezes Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.