Wieńczysław Edmund Rodziewicz

syn Kazimierza i Elżbiety urodził się 1 listopada 1905r. w Carskim Siole k.Petersburga. W 1917 wraz z rodzicami powrócił do rodzinnej miejscowości Milejszun k.Kichaliszek (w rejonie jeziora Narocz). Po ukończeniu miejscowego gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym – Filologia Polska USB w Wilnie, które ukończył w 1935r. W tymże roku rozpoczął pracę w Gimnazjum i.Jana Śniadeckiego w Oszmianie (1935-39) a od września 1938r. do 1941r. w Państwowym Gimnazjum w Wołkowysku. Na przełomie lat 1944-45 aresztowany przez NKWD NKWD osadzony w więzieniu w Starej Wklejce, gdzie przebywał ok. roku. Następnie praca w Komisji Repatryjacyjnej, w końcu wyjazd z rodziną w maju 1946r. do PRL. Najpierw Lidzbark Warmiński, a następnie Cieplice k.Jeleniej Góry, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel języka polskiego i łaciny w Liceum Pedagogicznym w Jeleniej Górze. W 1948 r. był dyrektorem Liceum Pedagogicznego w Międzygórzu k.Kłodzka. W latach 1948-49 ponownie aresztowany, tym razem na krótko za korespondencję z bratem przebywającym w Anglii. Po wyjsciu z więzienia, które wladze polskie uznały za pomyłke, powrócił do szkolnictwa z którym związany był do emerytury (Liceum Ogólnokształcące w Cieplicach, instruktor języka polskiego, kierownik Ośrodka Metodycznego przy wydziale Oświaty w Jeleniej Górze). Był nauczycielem znanym, lubianym i cenionym przez wychowanków za odważne stwierdzenia nie zawsze pasujące do rzeczywistości, w której żył i pracował oraz za wspaniały dar przekazywania swoich wiadomości. Słynne w Cieplicach prelekcje o polskiej literaturze literaturze wieszczach narodowych wywołujących zachwyt, wzruszenie i liczne podziękowania. W roku 1937 będąc w Oszmianie otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury a w roku 1980 będąc już od kilku lat na emeryturze Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.
Zmarł w Cieplicach w sierpniu 1983r. w Cieplicach, gdzie został pochowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.