Zarząd

 

Krystyna Działak-Radziewicz (Stargard) – przewodnicząca     

 Leszek Rodziewicz (Ostróda) – wiceprzewodniczący.
Jarosław Rodziewicz (Zielona Góra) – wiceprzewodniczący.