Biblioteka z kresów

Cześć I przewodnika po Wołyniu. Okładka twarda, format kieszonkowy, zawiera 464 strony w tym mapy. Książka znanego autora publikacji o tematyce kresowej Grzegorza Rąkowskiego. Przewodnik wydany przez Oficynę Wydawniczą „REWASZ” w 2005 r.


Książka o Polesiu. W twardej okładce formatu kieszonkowego, zawiera  600 stron z mapami Polesia zachodniego i Wschodniego ze skorowidzem. Wydane w serii SMAK KRESÓW przez Oficynę Wydawniczą „REWASZ” autorem jest  Grzegorz Rąkowski.  2005 r.


Piękna pozycja edytorsko i merytorycznie. W twardej okładce, dużym formacie na papierze kredowym zawiera świetny, dwujęzyczny (angielsko- polski)  tekst historyczno, geograficzny i przepiękne fotografie Henryka Poddębskiego ( 1890-1945) ukazujące urok, charakter i duch miejsc minionej epoki. Autor cenił prostych ludzi, fascynowało go bogactwo kultury, obyczajów, niepowtarzalny charakter życia jednostek i całych zbiorowości. Widoczne jest to w zdjęciach Poleszczuków i Hucułów w strojach ludowych, ale nawet w pozowanych  fotografiach wiejskich dzieci widać mistrzostwo autora – czuć nastrój chwili, minionych czasów… Album wydało wydawnictwo AD REM, którego koncepcję, dobór zdjęć i redakcje opracowali: Leszek Dulik i Waldemar Golec. Album wydany został pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2010 r.

 


Album KRESOWE REZYDENCJE  jest pierwszą pozycją z planowanego cyklu publikacji poświęconym siedzibom ziemiańskim na ziemiach wschodnich II RP oraz ich dziejom.Pierwszy tom to województwo wileńskie, w układzie miejscowości – historia, mapy, zdjęcia.Publikację przygotował do druku IPN Oddział w Warszawie a autorem jest Grzegorz Rączkowski.Tom, wykonany na papierze kredowym zawiera 472 strony a został wydany w 2017 r.


Ciekawa pozycja Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską autorstwa Jerzego Żenkiewicza jest próbą dokonania syntezy dziejów Litwy od zarania dziejów do czasów dzisiejszych, z uwzględnieniem skomplikowanych stosunków polsko-litewskich.Autor na 182 stronach w kolejności hronologicznie analizuje dzieje Litwy. W załączniku powołane są 93 pozycje biliograficzne, aneksy, władcy Litwy oraz Wykaz części majatków na Litwie Kowieńskiej w latach 1919-1939. Książkę wydał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2001 r.


Druga pozycja z serii Dopalanie Kresów to Nowogródczyzna naszych ojców autorstwa Kazimierza Krajewskiego, poświęcona jest ziemi nowogródzkiej w latach międzywojennych. Pokazuje odbudowę regionu zrujnowanego przez dwie wojny – światową i bolszewicką. Album wydany bardzo starannie, bogaty edytorsko – na papierze kredowym, zawiera opisy dziejów tej ziemi i dziesiątki unikatowych fotografii. Publikację przygotował do druku IPN Oddział w Warszawie, zawiera 560 stron z bibliografią, skorowidzem i indeksem osób.


Z serii SMAK KRESÓW Oficyna Wydawnicza „REWASZ” przedstawia kolejna pozycję Wśród jezior i miszarów Wileńszczyzny autorstwa Grzegorza Rąkowskiego. W twardej okładce przewodnik zawiera 368 stron tekstu, map, bibliografie i skorowidz nazwisk i nazw geograficznych. Wydany został w 2005 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.