Archiwum kategorii: Wydarzenia

W dniach 10.06 -13.06.2022 r. w Ośrodku Campingowym w POGORZELICY (woj.zachodniopomorskie) przy ul. Wojska Polskiego 4 odbędzie się Zjazd naszego Stowarzyszenia. Koszt za trzy noclegi (bez wyżywieina) 165 zł. od osoby.
Info i zapisy: 505 275 504 lub 500 216 184
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZMARŁ PIOTREK RODZIEWICZ

W dn.5 stycznia 2023 r. zmarł tragicznie w wieku 17 lat

PIOTREK RODZIEWICZ

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona 16 stycznia 2023 r.  o godz.12.00 w kościele p.w św. Agnieszki przy ul. Kalinowszczyzna  w Lublinie, po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego do grobu.  o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie

Rodzice, Bracia i Rodzina

ZJAZD 2019 .

IV Zjazd 2019

W dniach 20 – 23 czerwca 2019 r. w dwudziestą rocznicę pierwszego Zjazdu Rodu, w gospodarstwie agroturystycznym „Maciejówka” koło Łącka odbył się IV Zjazd Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów.  Do gospodarstwa położonego wśród lasu, nad stawami rybnymi przyjechali: Leszek(Ostróda), Krystyna i Edward (Stargard), Beata i Ireneusz (Pabianice), Grażyna i Mirosław (Grodzisk Mazowiecki), Tadeusz i Alicja (Węgorzewo), Jarosław (Zielona Góra), Włodzimierz, Justyna, Grzegorz, Szymon (Warszawa), Izabell (Zalesie Dolne), Adam i Maria (Suwałki), Zbigniew (Kwilicz), Gabriela, Maciej, Mieczysław, Stanisław (Warszawa), Sylwia (Mrągowo), Magdalena i Andrzej (Pabianice) i Andrzej (Sierpc). Z okazji 20 rocznicy Zjazdu uczestnicy otrzymali różne upominki (kubki, przywieszki i dyplomy) a biesiadę Rodową „uświetnił” młody, pieczony dzik z kaszą gryczaną i sosem chrzanowym. Posiłki i spotkania odbywały się w sali ozdobionej obrazami i ceramiką Justyny Wiktorii,  i „liściakami” zmarłego w 2013 r. Czesława Rodziewicza z Wrocławia. Dużym powodzeniem cieszył się turniej strzelecki z karabina pneumatycznego, który wygrał Maciej z Warszawy. Strzelanie tak sie podobało uczestnikom, ze nawet pacyfistka Izabell pozowała z karabinkiem do zdjęcia. Podczas zjazdu członkowie Stowarzyszenia, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i finansowego,  udzielili absolutorium ustępującym Zarządem oraz powołali nowy w składzie: przewodnicząca – Krystyna Działak-Radziewicz (Stargard), vice przewodniczący: Leszek Rodziewicz (Ostróda) i Jarosław Rodziewicz (Zielona Góra). Zebrani ustalili dalszą kontynuację działalności Stowarzyszenia, problemy bieżące oraz miejsce przyszłego zjazdu w …Gdańsku. Pogoda, atmosfera i humory dopisywały dlatego wszyscy rozjeżdżaliśmy się do domów z pewną nostalgią.

Relacja WR

 

Bohaterowie 1920 r.

Rodziewicze – bohaterowie wojny 1920 roku

Kawalerowie Orderu Virtuti Militari
Rodziewicz Eugeniusz Gen. VM 41-3108
Rodziewicz Franciszek Karol Mjr VM 2-125
Rodziewicz Franciszek Mjr VM 68-5973
Rodziewicz Stefan VM 10-626
Rodziewicz Stefan Sierżant VM 71-6492
Rodziewicz Stefan Podporucznik VM 89-8433
Rodziewicz Witold Lubomir Rotmistrz VM 63-5292

Odznaczeni Krzyżem Walecznych
Rodziewicz Antoni Szeregowy 100/R-687
Rodziewicz Fabian 24-398
Rodziewicz Józef 100/R-690
Czumak-Rodziewicz Podchorąży 100/12-694
Rodziewicz Mikołaj Porucznik 100/R-693
Rodziewicz Stefan Podchorąży 100/R-695
Rodziewicz Wacław Kapitan 100/R-696
Rodziewicz Witold 100/R-697
Rodziewicz Zygmunt Porucznik 100/R-698

Odznaczeni Krzyżem Niepodległości
Rodziewicz Andrzej 9.XI.1932
Rodziewicz Franciszek Karol Major 23-458
Rodziewicz Jan Gromnica Inżynier 22.XII
Rodziewicz Jan 27.VI.1938 Rodziewicz Józefa „Stara Wanda” 19.XII.1930
Rodziewicz Wacław Wacławowicz 16.III.1937

Odznaczeni Medalem Niepodległości
Rodziewicz Aleksander uczeń Kijów o3.VI.1933
Rodziewicz Aleksander Sierżant 17.IX.1932
Rodziewicz Franciszek Karol Major 3.V.1932
Rodziewicz Witold 13.IX.1933

Odznaczeni Krzyżem Zasługi
Rodziewicz Bolesław KZ 13-852
Rodziewicz Grzegorz KZ 17-1098
Rodziewicz Jan KZ 23-1084

Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości
Rodziewicz Bolesław 3-840
Rodziewicz Antoni 3-839
Rodziewicz Franciszek 106-31287
Rodziewicz Jan 136-40701
Rodziewicz Jan 3-841
Rodziewicz Kazimierz 3-842
Rodziewicz Wacław 3-845

Opracował
Leszek Rodziewicz

ZJAZD STOWARZYSZENIA

Ostróda, dnia 30.05.2017r.

Porządek obrad
Zebrania Zwyczajnego
Członków Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów
dnia 16.06.2017 r. godz. 18:00 w Międzywodziu

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
2. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Stowarzyszenia z dnia 30.07.2016r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za okres od 31.05 .- 31.12.2016r.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej za okres od 31.05.-31.12.2016r.
7. Zatwierdzenie planów /propozycji/ w sprawach przedstawionych w sprawozdaniu z działalności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania pobytu na Zjeździe gości i członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji finansowej .
9. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.
Prezes Zarządu – Leszek Rodziewicz
V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Rodziewicz
Sekretarz – Włodzimierz Rodziewicz

II Zjazd Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów

 

ZAPROSZENIE

W dn. 15 – 18 czerwca 2017 r, odbędzie się w Międzywodziu II Zjazd Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów,

Miejsce zjazdu to pensjonat KORONA (tak jak w ubiegłym roku), w którym noclegi wynoszą 30 zł/osobę. Wyżywienie we własnym zakresie, a kolacje wspólne. Przewidujemy wyjazd do Szczecina na zlot okrętów wojennych NATO, program jest do ustalenia i dostosowania do potrzeb uczestników.

Zgłoszenia, informacje: rsrod@wp.pl

Organizatorzy

Sprawozdanie ze spotkania z władzami Warszawy

Łuk Triumfalny w Warszawie
Sprawozdanie ze spotkania z władzami Warszawy w sprawie budowy Łuku Triumfalnego w Warszawie
W dniu 8 marca w siedzibie Urzędu miasta Stołecznego Warszawy spotkali się inicjatorzy budowy ŁUKU Triumfalnego Bitwy Warszawskiej  z pracownikami Biura Architektury i Panowania Przestrzennego oraz Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Naradę prowadził Wiceprezydent W-wy Pan Michał Olszewski. Reprezentowałem Rodowe Stowarzyszenie Rodziewiczów , kontynuatorkę działalności Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów. W swoim wystąpieniu zaakcentowałem rolę Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów które już 7 lat wcześniej wystąpiło do władz Warszawy  z tą propozycją. Była to realizacja uchwały VI Zjazdu naszego Rodu. Niestety był to czas zmarnowany i obecnie znajdujemy się w sytuacji początkowej. Wskazałem , że jest szansa na budowę tego łuku jeżeli szybko władze miasta wskażą kilka lokalizacji do zaakceptowanie przez mieszkańców Warszawy. Takim przykładem była budowa łuku triumfalnego w Bukareszcie. Był on budowany w latach 1934-1936r. Podczas spotkania zauważyłem, że wśród inicjatorów budowy: Towarzystwa Patriotycznego Fundacji Jana Pietrzaka, Towarzystwa Patriotycznego Serenissima poza nami,nie było chęci wspólnego działania, ustalenia jakiegoś programu szerszego rozpropagowania tej idei, tak aby objęła ona nie tylko posiadaczy Internetu. Pan Pietrzak niestety nie podtrzymał mojej wcześniejszej prośby o spotkanie, chociaż w swojej ulotce akcentował działanie ponad podziałami.
Nie bacząc na jego humory wskazałem na  bardzo duże zaangażowanie się Jego Towarzystwa w budowę Łuku mówiąc , ze jest ono najbardziej zaawansowane. Niestety nie spotkało się to z jakąkolwiek reakcją z jego strony.  Nie wyraził zainteresowania naszymi propozycjami. A mamy ich kilka i to bardzo istotnych :
Powinien zostać powołany Komitet Honorowy budowy ŁUKU. Pod apelem Towarzystwa
Patriotycznego podpisała się duża grupa Polaków o znanych nazwiskach. Wystarczy aby
wyrazili zgodę na swój udział w tym Komitecie.
Skład Komitetu nie powinien być zamknięty.
Powinien być także powołany Komitet Organizacyjny , gotowy na przejęcie roli inwestora zastępczego. Ponieważ Towarzystwo Patriotyczne zajmuje się różną działalnością,  utworzenie instytucji zajmującej się profesjonalnie budową jest pilną koniecznością.
Aby idea budowy Łuku triumfalnego objęła całe społeczeństwo powinny być zakładane lokalne Komitety Budowy Łuku.
Zbieranie funduszy winno odbywać się pod hasłem „Naród Sobie” .Darczyńcy winni być uhonorowani  w specjalnych księgach a nawet na tabliczkach widniejących w specjalnej sali.
W chwili obecnej dwie instytucje zbierają środki na budowę Łuku: Towarzystwo Patriotyczna Fundacja Jana Pietrzaka i Towarzystwo Patriotyczne Serenissima. Powinno być jedno konto.
Powinniśmy wystąpić o patronat medialny do wszystkich mediów, gdyż ta sprawa jest obojętne politycznie.
Podstawowym naszym zadaniem oprócz budowy Łuku jest zainspirowanie potomków naszych bohaterów z 1918 roku jak i z czasów legionowych o  poszukiwanie swych przodków i zgłaszanie ich w naszym Stowarzyszeniu.
Mam nadzieję na wspólne działanie wszystkich zainteresowanych, zaangażowanych w realizację tej idei.
Leszek Rodziewicz
Honorowy Prezes Stowarzyszenia

Wręczenie Medalu Hereditas Saeculorum Katarzynie Rodziewicz

Uroczystość wręczenia Medali Hereditas Saeculorum laureatom piątej edycji marszałkowskiego konkursu „Dziedzictwo wieków” odbyło się w sobotę (10 września) w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach (powiat mogileński). To wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Medal za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków, między innymi otrzymała: * Katarzyna Barbara Rodziewicz, właściciel dworu w Sielcu (powiat żniński). Kapituła doceniła zabezpieczenie zabytkowego dworu przed zniszczeniem i doprowadzenie go do stanu umożliwiającego użytkowanie na cele mieszkaniowe (górna kondygnacja) i publiczne (parter, a także park oraz dworska nekropolia), wykonane wyłącznie siłami i środkami Właściciela.

 

 

Żródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

 

Artykuł w Rzeczpospolitej z dn. 03.08.2016 r.

Czy nad Pałacem Prezydenckim będzie powiewał królewski symbol? Walczy o to jedno ze stowarzyszeń. Resort kultury pomysł ocenia pozytywnie.

Prezydent podpisał nową ustawę o TK

W 1990 r. prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia prezydenckie Lechowi Wałęsie. Były to m.in. pieczęcie, insygnia orderów oraz Chorągiew Rzeczypospolitej. Ta ostatnia trafiła do Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego. O to, by powiewała nad budynkiem, walczy Rodowe Stowarzyszenie Rodziewiczów, które od lat popularyzuje wiedzę o symbolach narodowych.

Czytaj więcej