Herby

– HERBY RODOWE –

JASTRZĘBIEC

Jastrzębiec

Opis: W polu błękitnem – w środku złotej podkowy ocelami do góry – krzyż kawalerski złoty. Nad hełmem w koronie jastrząb ze złotym dzwonkiem u nóg, podkowę z krzyżem w prawej wzniesioną trzymający.Herb z okresu Dynastii Piastów.Rok powstania 600 – 960.

Legenda: Herbowa legenda powiazana jest z wątkiem Szklanej Góry. W 999r. potomek towarzysza Lecha, pieczętujacy sie jastrzębiem w tarczy, rycerz imieniem Jastrzębiec walczył z poganami, którzy własnie na Łysej Górze rozbili obóz.Nagły mróz skuł górę lodem i Polacy w żaden sposób nie mogli wedrzeć sie na jej wierzchołek.Po długim oblężeniu Jastrzębiec wpadł na pomysł podkucia koni i wdarł sie na czele doborowej drużyny na szczyt. W bitwie, w pojedynku zabił wodza nieprzyjaciół, gdy jego towarzysz wycięli pozostałych pogan.W nagrodę  za to zwycięstwo nadano mu nowy herb – podkowę, zaś dawny przeniesiono na hełm.

ŁUK

Łuk

Opis: Na czerwonem polu łuk napiety ze strzałą żeleźcem skierowanym ku górze, w hełmie trzy pióra strusie. Herb ten wielokrotnie uznawany przez urzędy heraldyczne w Mińsku, Grodnie, Wilnie i Petersburgu jako herb familii Rodziewiczów, starożytnej i rodowiej szlachty Polskiej, osiadłej na Kresach.

MOGIŁA

Mogiła

Opis: Mogiła kwadratowa, na niej po prawej i po lewej krzyże leżące, w środku trzeci stojący, nad hełmem pięć piór strusich.

POBÓG

Pobóg

Opis: W polu błękitnem – podkowa srebrna ocelami na dół z krzyżem Kawaleryjskim złotym na barku. Nad hełmem w koronie – pół charta z obrożą na szyi. Herb z okresu Dynastii Piastów.Rok powstania 965 – 992. Herb wywodzi się z Jastrzębca.

Legenda: Pewien rycerz herbu Zagłoba starał się zmyć hańbę swojego przodka, Jastrzębczyka, któremu za bratobójstwo herb na Zagłobę zamieniono. Pędził przeto żywot bogobojny i wiernie służył cesarzowi, królom i książętom. Razu pewnego podróżował do papieża, a ten widząc jego gorliwość w wierze i zadowolony będąc z treści posłania dodał mu w herb krzyż i wręczył list polecający do króla Polski. Król Polski zatwierdził krzyż w herbie, zaś w klejnocie zamiast rodowego Jastrzębca dał rycerzowi charta – znak wiernej służby.

PODKOWA

Podkowa

Opis: W polu błękitnym w środku złota podkowa ocelami do dołu.
Geneza herbu nieznana.
Motyw PODKOWY zaliczony do uzbrojenia, był jednym z najczęściej używanych godeł w polskich herbach rodowych. Łączony z innymi elementami występuje w ponad 100 herbach i ich odmianach jak Ślepowron, Jastrzębiec, Dąbrowa, Lubicz, Łada, Pobóg, Prus Korczak, Zagłoba, Bolesta, Dołęga, Następ, Niezgoda, Krzywda czy Tępa Podkowa.

ROGALA

Rogala

Opis: Na tarczy dwudzielnej, w polu prawem czerwonym – róg jeleni srebrny o czterech odnogach, w lewem srebrnem – róg bawoli czerwony. Nad hełmem w koronie – róg jeleni i bawoli jak na tarczy. Herb z okresu Dynastii Piastów. Rok powstania 1109.

Legenda. Nadany przez Bolesława Krzywoustego. Książe podróżujący z niewielkim pocztem rycerzy, miał niespodziewanie natknąc się na stado turów. Niejaki Biberstein gołymi rękami złapał tura za rogi i bez niczyjej pomocy wyłamał zwierzęciu róg. Tur uciekł a Biberstein oddał róg księciu.

RUDNICA

Rudnica

Opis: Na tarczy dwudzielnej, na polach prawem błękitnem, lewem srebrnem – – podkowa barkiem do góry ze strzałą żeleźcem do góry między ocelami. Nad hełmem w koronie – trzy pióra strusie. Herb z okresu Dynastii Piastów. Brak roku powstania i legendy.

SAS

Sas

Opis: W polu błękitnem – nad półksiężycem złotym rogami do góry – strzała, rogami do góry – strzała, zwrócona żeleźcem do góry, między dwiema sześciopromiennymi gwiazdami. Nad hełmem w koronie – ogon pawi, przeszyty strzałami w lewo.Herb pochodzi z Węgier. Rok powstania 1236. Brak legendy.

TARNAWA

Tarnawa

Opis: Opis. W polu czerwonem – krzyż niesymetryczny srebrny.Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie Rok powstania 1107 – 1138. Herb z okresu Dynastii Piastów.

Legenda. Herb do Pollski przyniósł za Bolesława Śmiałego lub Kazimierza Odnowiciela rodyański rycerz, od Morza Wielkiego imieniem Boguchwał. Rycerz rodyański to kawaler maltański, gdyż rycerski zakon joannitów Wcześniej przebywał na wyspie Rodos. Herb ten otrzymał w nagrodę za klęskę jaką zadał poganom pod górą Tarnawa, skąd zawołanie herbu. A znak krzyża na tarczy jako pamiątka służby w rycerskim zakonie joannitów.