Zarząd

Leszek Rodziewicz (Ostróda) – przewodniczący.
Jarosław Rodziewicz (Zielona Góra) – wiceprzewodniczący.
Włodzimierz Rodziewicz (Warszawa) – sekretarz.