Petycja

Petycja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (P9-38/16).

 

Petycja indywidualna wniesiona przez pana Leszka Rodziewicza.

Dotyczy: dodania preambuły, po art. 6a art. 6b oraz załącznika nr 6 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625).

Postulowane w petycji zmiany dotyczą przywrócenia chorągwi Rzeczypospolitej Polskiej jako symbolu majestatu RP oraz Prezydenta RP.

Autor petycji podkreśla, że proponowane zmiany mają walor historyczny i edukacyjny, ich celem jest podkreślenie roli i znaczenia symboliki narodowej – współczesnej i historycznej – jako czynnika o szczególnej wartości patriotycznej.

21 czerwca 2016 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.